jaszai mariJászai Mari, a legnagyobb magyar tragika Ászáron született 1850. február 24-én. Keserves gyermekkor után 1866-ban a Gyõrbõl Székesfehérvárra tartó Hubay Gusztáv társulata után szökött és kardalos lett. Rövid idõn belül fellépett Bényei Istvánnál is, majd 1867-tõl 1869-ig Molnár György Budai Népszínházában játszott. Ekkor ismerkedett meg Kassai Vidorral, elsõ férjével, akitõl azonban csakhamar elvált. Még együtt szerzõdtek 1868-ban Kolozsvárra, ahol 1872-ig dolgozott. 1872-ben a Nemzeti Színház Laborfalvi Róza szerepkörére szerzõdtette. Bemutatkozásul a Bánk bán Gertrudisát játszhatta el. Nagy része volt a Paulay Ede nevével fémjelzett nemzeti színházi aranykor létrejöttében éppúgy, mint az 1892-es bécsi vendégjáték sikereiben. 1900 áprilisától mégis egy évadot a Vígszínháznál töltött – 1901-ben azonban Beöthy László visszaszerzõdtette a Nemzetihez, amelynek egyidejûleg örökös tagja lett. 1893–94-ben a Fõiskolán drámai gyakorlatot tanított. 1909-ben a Petõfi Társaság tiszteletbeli tagjává választották. 1919-ben elsõként kapta meg a színészek közül a Greguss-díjat. Veleszületett tehetségét állandó tanulással fejlesztette. Nyelveket tanult és fordításokat is készített. Óriási hatású mûvész vált belõle, aki utolérhetetlen volt a tragikus szenvedély megszólaltatásában. Élettel tudta megtölteni a nemesveretû szövegeket. Kiváló versmondó volt, leggyakrabban Petõfi Sándor mûveit adta elõ. Mintegy 300 szerepet játszott el, köztük 20 Shakespeare-hõsnõt. Nevéhez fûzõdik a Nemzeti Színház görög klasszikus sorozatának több kiemelkedõ alakítása. Övé volt a Csongor és Tünde õsbemutatóján (1879) Mirigy szerepe, és õ volt Az ember tragédiája elsõ elõadásának (1883) Évája. Emlékezetes jellemeket formált Racine és Grillparzer hõsnõibõl. Megpróbálkozott Ibsennel is. Pályája végén õ vitte elõször színpadra A kõszívû ember fiai színpadi változatának özv. Baradlaynéját (1918). Játszott  A tolonc (1914) és a Bánk bán (1914) címû korai magyar filmekben. Fõbb Shakespeare-szerepei: Goneril (Lear király); Margit királyné (III. Richárd); Lady Macbeth (Macbeth); Portia (Julius Caesar); Gertrud (Hamlet); Volumnia (Coriolanus); Imogen (Cymbeline); Gloster özvegye (II. Richard). További nagy szerepek: Erzsébet, Mária (Schiller: Stuart Mária); Antigoné, Elektra, Ioacaste (Szophoklész); Phaedra (Racine); Medea, Sappho (Grillparzer); Ella (Ibsen: John Gabriel Borkman); Alvigné (Ibsen: Kísértetek); Léna (Verga: A farkas); Predszlava (Szigligeti Ede: Trónkeresõ). 1926. október 5-én hunyt el Budapesten.<<< Vissza a bérletek bemutatásához